خدمات در سراسر کشور

ما در خانواده جنرال این افتخار را داشته ایم که در زمینه ی نصب، تعمیر و سرویس انواع آبگرمکن و کولر خدمات خود را در این سالها نه تنها در کلان شهر تهران ارائه کنیم بلکه برای شما هموطنان عزیز در سراسر کشور خدمات خود را گسترش داده و رضایت شما را جلب کنیم.

رسالت کاری خانواده جنرال در این سالها تنها خدمت گذاری به شما می باشد.

خدمات سریع

سرعت در ارائه خدمات

سرمایش و گرمایش

انواع کولر و آبگرمکن

نصب و تعمیر با متخصصین با تجربه جنرال !

 خدمات پس از فروش جنرال شامل: نصب، سرویس و تعمیر 

خدمات ما

تعمیر کولرگازی

نصب و تعمیر کولرگازی

تهران: 09966503044

تعمیر کولرآبی

نصب و تعمیر کولر آبی

تهران: 09966503044

نصب و تعمیر آبگرمکن

تهران: 09120462242

نصب و تعمیر بخاری

نصب یخچال

خدمات بیش از 250 شهر ایران

نصب کولر آبی

نصب کولر آبی اردبیلنامتماس
اردبیلعبدالله قانع09143512236
بیله سواربهنام عباسی09149526938
پارس آبادحسین علی حسین زاده09143523067
خلخالعزت اله تیمور زاده09143546389
جعفر آبادروح الله شکیبایی09141536423
مشکین شهراردشیر موسوی09144517459
اصلاندوزمهدی سیف زاده09143587787
نصب کولر آبی اصفهاننامتماس
اصفهانآران بیدگل09133614592
بادرودعباس هژیری09132610277
خمینی شهراحمدرضا طاهری09131033616
سپاهان شهرسلمان اکثیری09131064413
شاهین شهرغلام براتی09132194474
شهرضامسعود قدسی09133222871
مبارکهبهرام احمدپور09133356180
کاشانمهدی شکرریز09133633480
نجف آباداسدالله ناصحی09131330228
گلپایگانمجید نوبخت09138727516
نصب کولر آبی لرستاننامتماس
الیگودرزسید جعفر هاشمی09166664596
ازنامهدی روشن علی09358983669
الشترامیر محمد نادری09163619433
بروجردمهدی معظمی09166681073
خرم آبادحمید محمودی09361150607
کوهدشتشاپور ملکشاهی09161595877
نورآبادنصرالله فیضی09169616358
نصب کولر آبی کرماننامتماس
انارمهدی رئیسی09133930829
جیرفتعباس فاریابی09133495226
کرمانفرهاد فخری09133434152
کرمانسید حسین حسینی09136353166
رفسنجانعلی عمادی09131923511
بممهدی باغخانی09133461727
سیرجانامیرزاده09132477219
نصب کولر آبی ایلامنامتماس
ایلامغلامرضا مبارکی09188414725
دهلرانمرتضی یاسمی09188429296
ملکشاهییوسف میرزایی09183410545
نصب کولر آبی قمنامتماس
قمحسن محمودی09127501044
قمرضا مومن زاده09122535134
نصب کولر آبی قزویننامتماس
قزویناکبر دوستی09125821088
بوئین زهرامحمدی09127865671
الموتعلی نقی رجبی09124815710
محمدیهحمید حمیدپور09123817693
تاکستانعلی اصغر طاهرخانی09122820484
آبیکداوود یوسف نژاد09191829776
الونداکبر شفیعی09125817623